Khoa Kinh tế - Du lịch và Dịch vụ tổ chức hoạt động ngoại ..

Căn cứ Thông tư số: 17/2017/TT-BLĐTBXH, ngày 30/6/2017 của Bộ trưởng Bộ LĐ & TBXH về việc Ban hành Quy chế Công tác học sinh, sinh viên trong trường trung cấp, trường cao đẳng; Căn cứ vào Kế hoạch năm học 2023-2024 ..

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma tuý trong cơ sở ..
Tập trung đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực cho Tập đoàn thủy sản ..
Huấn luyện phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn: Nâng cao ý thức và kỹ ..
 VIDEO CLIP
Những lợi ích của việc học nghề hiện nay
 ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN