Trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật Bạc Liêu: Khát vọng vươn cao của Ngôi ..

Từ khi thành lập đến nay (1984 – 2020) Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Bạc Liêu đã có trên 20.000 HS-SV được đào tạo, đóng góp nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh ..

Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu: Sơ kết học kỳ I, năm học
Lấy ý kiến dư luận xét tặng danh hiệu NGND - NGƯT lần thứ 15 năm
Hội nghị lấy phiếu tính nhiệm xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT lần thứ 15 năm 2020
Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu: Dành cho người học ..

Với phương châm: “Tạo mọi điều kiện và đem những gì tốt đẹp nhất dành cho người học”, Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu (gọi tắt là Trường KT-KT) được xếp vào một trong những ..

Tháng Ba – Tình Nguyện Vì Cộng Đồng
Hội nghị, Đại biểu Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam Trường Cao đẳng Kinh tế ..
 VIDEO CLIP
Luôn có cách để yêu thương - Khi con mê
 ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN