Hội nghị phổ biến các văn bản quản lý, điều hành của nhà trường ..

Căn cứ Kế hoạch số 45/KH-CĐKTKT-TTPC &BĐCL ngày 05/5/2024 của Ban Thanh tra - Pháp chế và Kiểm tra toàn diện Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu về việc tổ chức phổ biến các văn bản ..

Họp mặt trao đổi và hợp tác đào tạo nghề nông thôn năm 2024
Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu họp Hội đồng khoa học sư ..
Xây dựng bản mô tả phân tích vị trí việc làm trường cao đẳng Kinh tế ..
Lễ Tổng kết và trao bằng tốt nghiệp năm 2024

Căn cứ Kế hoạch số 50/KH-CĐKTKT ngày 10/6/2024 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu về việc tô chức xét công nhận tốt nghiệp trình độ cao đắng, trung cấp năm 2024, hình thức ..

Trao quyết định của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu ..
Hội nghị sơ kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ..
Lễ Tổng kết năm học 2023 -2024
 VIDEO CLIP
Những lợi ích của việc học nghề hiện nay
 ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN