Đoàn kiểm tra, giám sát về các hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp năm 2019 do đồng chí Phạm vũ Quốc Bình – Cục trưởng cục kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp – Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội làm trưởng đoàn.

 Đoán tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra, giám sát có đồng chí Phạm Mạnh Cường – Phó Hiệu trưởng nhà trường cùng các đồng chí là trưởng các Phòng, Khoa, Trung tâm trong nhà trường.

Đại diện nhà trường đồng chí Võ Chí Quốc – Trưởng Phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng báo cáo tình hình kiểm định chất lượng của nhà trường từ khi chuyển sang hệ thống giáo dục nghề nghiệp những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện các hoạt động Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Đại diện đoàn kiểm tra, giám sát đồng chí Phạm vũ Quốc Bình ghi nhận những cố gắn của nhà trường trong hoạt động Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Nhà trường đã nhanh chóng nắm bắt các hoạt động từ Giáo dục chuyên nghiệp sang Giáo dục nghề nghiệp, hồ sơ sổ sách minh chứng đúng theo quy định. Bên cạnh đó, đồng chí Phạm vũ Quốc Bình cũng nhắc nhở nhà trường phát huy những mặt đã đạt được đồng thời cũng kịp thời cập nhật những văn bản chỉ đạo của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

Một số hình ảnh: