Nhằm tăng cường hiệu quả công tác phối hợp giữa Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và nhà trường trong trao đổi thông tin, thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy cho các bộ giáo viên và học sinh sinh viên nhà trường.

Nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý và học sinh sinh viên trong nhà trường về tác hại, hậu quả của ma túy, trang bị những kỹ năng cần thiết để phòng tránh tệ nạn ma túy; đồng thời phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên, sinh viên trong công tác phòng, chống ma túy. Kịp thời phát hiện và xử lý những hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy, giữ gìn an ninh, trật tự tạo môi trường học tập an toàn, lành mạnh trong nhà trường.

 

Xác định đây là một chuyên đề công tác trọng tâm phải được triển khai thường xuyên, liên tục, đồng bộ sát với thực tiễn, đảm bảo tính khả thi và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.

Anh Thư