Căn cứ Thông tư số: 17/2017/TT-BLĐTBXH, ngày 30/6/2017 của Bộ trưởng Bộ LĐ & TBXH về việc Ban hành Quy chế Công tác học sinh, sinh viên trong trường trung cấp, trường cao đẳng; Căn cứ vào Kế hoạch năm học 2023-2024 của Khoa Kinh tế - Du lịch và Dịch vụ; Khoa Kinh tế - Du lịch và Dịch vụ xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động ngoại khóa cho HSSV năm học 2023-2024.

 

 

 

Hoạt động ngoại khóa giúp cho học sinh, sinh viên có điều kiện tiếp cận với thực tế. Qua đó tạo cho học sinh, sinh viên có thêm được kiến thức, trải nghiệm để áp dụng vào thực tiễn, nhằm nâng cao kỹ năng thực hành nghề nghiệp.

Ngoài ra, ngoại khóa cung cấp trải nghiệm đa dạng cho học sinh, giúp các em phát triển toàn diện không chỉ về kiến thức mà còn về kỹ năng xã hội, sức khỏe thể chất và sự tự tin.

Một số hình ảnh của buổi hoạt động ngoại khóa:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anh Thư