Căn cứ Kế hoạch số 07/KH-CĐKTKT ngày 07/01/2022 của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu về việc thực hiện công tác tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh năm 2022. Nhằm cung cấp thông tin về học nghề và việc làm xoay quanh lĩnh vực Nuôi trồng và chế biến thủy sản cũng như những chính sách ưu đãi của Nhà nước cho người học khi tham gia học các trình độ giáo dục nghề nghiệp cho hội viên các huyện, thị, thành phố. Trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật Bạc Liêu cùng với Phòng nhân sự của Tập đoàn Việt - Úc đã có các buổi tư vấn từ ngày 11/7 đến ngày 25/7 cho hội viên Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố như Vĩnh Lợi, Đông Hải, Giá Rai, Hồng Dân và Thành phố Bạc Liêu.

Nội dung tư vấn quảng bá hình ảnh về nhà trường, các ngành nghề đào tạo của nhà trường, kết quả đào tạo và hiệu quả hoạt động giáo dục nghề nghiệp của nhà trường.

- Các chính sách ưu đãi của nhà nước đối với người học, chính sách miễn học phí, chính sách liên thông trong giáo dục nghề nghiệp, liên thông giữa giáo dục nghề nghiệp với giáo dục đại học, chính sách giải quyết việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp, chính sách cho cộng tác viên tuyển sinh của nhà trường.

- Nhu cầu tuyển dụng lao động của Tập đoàn Việt - Úc.

Qua các buổi tư vấn và cung cấp thông tin từ phía Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu, Tập đoàn Việt – Úc giúp cho hội Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố đã có nhiều thông tin về học tập, việc làm.

Một số hình ảnh:

 

 

DHN