Ngày 18/12/2019, Đảng bộ Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019; triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2020.

Trong năm qua, Đảng bộ nhà trường đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Bên cạnh đó, các mặt công tác như: bảo vệ chính trị nội bộ, kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… cũng được quán triệt sâu rộng.

Theo đó, đã có 100% đảng viên và trên 95% cán bộ, giáo viên, nhân viên được học tập Nghị quyết, đường lối chủ trương, chính sách của Đảng. Trong năm đã kết nạp 03 đảng viên mới, đạt chỉ tiêu 100% chỉ tiêu đề ra.

Năm 2020, Đảng bộ nhà trường xác định tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức triển khai, quán triệt các nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quan tâm, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên; tăng cường giáo dục toàn diện học sinh, sinh viên, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào trường… Đặc biệt là tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên.

Dịp này Đảng bộ nhà trường cũng khen thưởng cho 09 cá nhân hoàn thành xuất sắc công tác xây dựng Đảng năm 2019.

Một số hình ảnh: