Thực hiện Công văn số 587/TCGDNN-ĐTCQ ngày 17 tháng 03 năm 2020 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức đào tạo trước bối cảnh dịch bệnh COVID-19;

Nay Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu triển khai kế hoạch tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức đào tạo như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Chủ động trong việc phòng chống dịch và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào tổ chức đào tạo, đảm bảo thực hiện được mục tiêu và kế hoạch đào tạo đặt ra trong năm học 2019-2020.

- Giúp cho cán bộ, giảng viên ứng dụng các phần mềm đào tạo trực tuyến trong tổ chức giảng dạy và quản lý lớp học.

2. Yêu cầu

- Chương trình tập huấn phải sát với thực tế, đảm bảo cung cấp đầy đủ các kiến thức và kỹ năng cần thiết cho cán bộ, giảng viên trong công tác đào tạo.

II. NỘI DUNG

1. Thời gian và địa điểm thực hiện

- Thời gian:

+ Đợt 1 từ ngày 23-25 tháng 04 năm 2020.

+ Đợt 2 từ ngày  27-29 tháng 05 năm 2020

- Địa điểm: Giảng đường, khu giảng dạy (Số 22, đường Cách Mạng, khóm 10, phường 1, thành phố Bạc Liêu.

2. Thành phần tham dự: Cán bộ có tham gia giảng dạy, giảng viên (có danh sách kèm theo).

Ghi chú: Cán bộ tham gia tập huấn mang theo Laptop để thực hành.

3. Nội dung

Chuyên đề 1: Ứng dụng Hangouts Meet để giảng dạy trực tuyến

- Chia sẻ link để nhiều người học mà không cần cài đặt.

- Tính năng ghi hình buổi học và lưu trữ trên Google Drive.

Chuyên đề 2: Ứng dụng Google Classroom để tổ chức và quán lý lớp học

- Tích hợp với các tiện ích của Google, giúp đơn giản hóa công việc quản lý giảng dạy, kiểm tra, đánh giá.

- Giáo viên và HSSV có thể trao đổi, cập nhật tình hình lớp học ở bất kỳ nơi đâu (yêu cầu có máy tính, thiết bị di động có kết nối internet).

- Quản lý kết quả học tập của HSSV; các thông báo tức thời và các trao đổi trên diễn đàn được thực hiện dễ dàng.

Chuyên đề 3: Ứng dụng Adobe Presenter và phần mềm của Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp để tạo bài giảng điện tử.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Đào tạo phối hợp với cán bộ tập huấn chuẩn bị các tài liệu cung cấp cho cán bộ giảng dạy, giảng viên.

2. Phòng Tổ chức – hành chính chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ cho lớp tập huấn (liên hệ nhà cung cấp dịch vụ lựa chọn gói dịch vụ phù hợp và đảm bảo đường truyền wifi ổn định).

Trên đây là kế hoạch tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức đào tạo.  Đề nghị các đơn vị triển thực hiện nghiêm túc đúng theo kế hoạch đề ra.

CHƯƠNG TRÌNH

Tập huấn ứng dụng CNTT trong tổ chức đào tạo

 

Thời gian

Địa điểm

Nhóm

Nội dung tập huấn

Cán bộ tập huấn

23/04/2020

(Thứ Năm)

Giảng đường 1

1

Chuyên đề 2: Ứng dụng Google Classroom để tổ chức và quán lý lớp học

Châu Minh Hiền

Trần Văn Út Chính

Giảng đường 2

2

Chuyên đề 3: Ứng dụng phần mềm tạo bài giảng điện tử

Nguyễn Mạnh Hùng

24/04/2020

(Thứ Sáu)

Giảng đường 1

1

Chuyên đề 3: Ứng dụng phần mềm tạo bài giảng điện tử

Nguyễn Mạnh Hùng

Giảng đường 2

2

Chuyên đề 2: Ứng dụng Google Classroom để tổ chức và quán lý lớp học

Châu Minh Hiền

Trần Văn Út Chính

25/04/2020

(Thứ Bảy)

Giảng đường 1

1

Chuyên đề 1: Ứng dụng Hangouts Meet để giảng dạy trực tuyến

Trần Văn Út Chính

Châu Minh Hiền

Giảng đường 2

2

Chuyên đề 1: Ứng dụng Hangouts Meet để giảng dạy trực tuyến

Vương Trường Khánh

Châu Minh Hiền

Ghi chú: Thời gian tập huấn: Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ; buổi chiều 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

THAM GIA TẬP HUẤN ỨNG DỤNG CNTT TRONG GIẢNG DẠY

(Tập huấn đợt 1: từ ngày 23-25/04/2020)

 

TT

Họ và tên

Đơn vị

Vị trí việc làm

Nhóm

Ghi
chú

 
 

1

Nguyễn Văn Hà

Phòng KT&ĐBCLGD

Phó trưởng phòng

Nhóm 1

 

 

2

Trương Đình Khoa

Phòng CTHSSV

Trưởng phòng

Nhóm 1

 

 

3

Sơn Bồ Rết

Phòng CTHSSV

Phó trưởng phòng

Nhóm 1

 

 

4

Đinh Thanh Nga

Khoa CB, L&NV

Phó T.Khoa

Nhóm 1

 

 

5

Nguyễn Bích Đầm

Khoa CB, L&NV

Giảng viên

Nhóm 1

 

 

6

Thạch Minh Hoàng

Khoa CB, L&NV

Giảng viên

Nhóm 1

 

 

7

Trang Minh Thừa

Khoa CB, L&NV

Giảng viên

Nhóm 1

 

 

8

Vương Ngọc Bảo Hà

Khoa KT-QTKD

Trưởng Khoa

Nhóm 1

 

 

9

Phạm Minh Kết

Khoa KT-QTKD

Phó T.Khoa

Nhóm 1

 

 

10

Lưu Thị Minh Thư

Khoa KT-QTKD

Giảng viên

Nhóm 1

 

 

11

Nguyễn Thị Mai Ánh

Khoa KT-QTKD

Giảng viên

Nhóm 1

 

 

12

Nguyễn Việt Cường

Khoa KT-QTKD

Giảng viên

Nhóm 1

 

 

13

Huỳnh Chí Nhân

Khoa KT-QTKD

Giảng viên

Nhóm 1

 

 

14

Nguyễn Thị Quế Phụng

Khoa NN-TS

Trưởng Khoa

Nhóm 2

 

 

15

Nguyễn Thị Bích Vân

Khoa NN-TS

Phó T.Khoa

Nhóm 2

 

 

16

Lã Thị Nội

Khoa NN-TS

Giảng viên

Nhóm 2

 

 

17

Nguyễn Văn Hoàng

Khoa NN-TS

Giảng viên

Nhóm 2

 

 

18

Bùi Thị Thanh Hà

Khoa NN-TS

Giảng viên

Nhóm 2

 

 

19

Lâm Thị Thu Trang

Khoa NN-TS

Giảng viên

Nhóm 2

 

 

20

Trần Xuân Đào

Khoa NN-TS

Giảng viên

Nhóm 2

 

 

21

Nguyễn Văn Châu Minh

Khoa NN-TS

Giảng viên

Nhóm 2

 

 

22

Lâm Thị Ngọc Ngân

Khoa NN-TS

Giảng viên

Nhóm 2

 

 

23

Châu Quốc Thanh

Khoa VH-NT

Phó T.Khoa

Nhóm 2

 

 

24

Nguyễn Thị Bé Thương

Khoa VH-NT

Giảng viên

Nhóm 2

 

 

25

Đỗ Tiến Lập

Khoa VH-NT

Giảng viên

Nhóm 2

 

 

26

Tô Thị Hải

Khoa VH-NT

Giảng viên

Nhóm 2

 

 

27

Lê Thị Hương Giang

Khoa VH-NT

Giảng viên

Nhóm 2

 

 

File đính kèm: T04-KH 14 - KH TAP HUAN UD CNTT TRONG TO CHUC DAO TAO GIANG DAY.pdf