Thực hiện Công văn số 587/TCGDNN-ĐTCQ ngày 17 tháng 03 năm 2020 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức đào tạo trước bối cảnh dịch bệnh COVID-19;

Ngày 23/4/2020 Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật - Bạc Liêu Tổ chức tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức giảng dạy:

- Thời gian và địa điểm thực hiện

- Thời gian:

+ Đợt 1 từ ngày 23-25 tháng 04 năm 2020.

+ Đợt 2 từ ngày  27-29 tháng 05 năm 2020

- Địa điểm: Giảng đường, khu giảng dạy (Số 22, đường Cách Mạng, khóm 10, phường 1, thành phố Bạc Liêu.

- Thành phần tham dự: Cán bộ có tham gia giảng dạy, giảng viên (có danh sách kèm theo).

3. Nội dung

Chuyên đề 1: Ứng dụng Hangouts Meet để giảng dạy trực tuyến

- Chia sẻ link để nhiều người học mà không cần cài đặt.

- Tính năng ghi hình buổi học và lưu trữ trên Google Drive.

Chuyên đề 2: Ứng dụng Google Classroom để tổ chức và quán lý lớp học

- Tích hợp với các tiện ích của Google, giúp đơn giản hóa công việc quản lý giảng dạy, kiểm tra, đánh giá.

- Giáo viên và HSSV có thể trao đổi, cập nhật tình hình lớp học ở bất kỳ nơi đâu (yêu cầu có máy tính, thiết bị di động có kết nối internet).

- Quản lý kết quả học tập của HSSV; các thông báo tức thời và các trao đổi trên diễn đàn được thực hiện dễ dàng.

Chuyên đề 3: Ứng dụng Adobe Presenter và phần mềm của Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp để tạo bài giảng điện tử.