Ngày 18/11/2020 Trường Cao đẳng Kinh tế- kỹ thuật phối hợp với Cơ sở cai nghiện ma túy Tỉnh Bạc Liêu tổ chức lễ bế giảng lớp Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy vi tính và khai giảng lớp chế biến sản phẩm khô hình thức đào tạo thường xuyên cho 60 học viên (mỗi lớp 30 học viên) tại Cơ sở cai nghiện ma túy Tỉnh Bạc Liêu.

Theo kế hoạch thống nhất giữa 2 bên, sau khai giảng lớp học sẽ diễn ra khoản 3 tháng tương đương 12 tuần, trang bị những kiến thức cơ bản về nghề chế biến sản phẩm khô, phù hợp với địa phương nơi học viên sinh sống.

Khai giảng lớp chế biến sản phẩm khô là lớp thứ tư nhà trường và Cơ sở cai nghiện ma túy Tỉnh Bạc Liêu phối hợp đào tạo nghề cho đối tượng cai nghiện bắt buộc cũng như tự nguyện tại trung tâm với 120 học viên tham gia học tập.

Trong quá trình chuẩn bị cho lớp học, Ông Nguyễn Bê On – Giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy Tỉnh Bạc Liêu cho biết việc liên kết dạy nghề cho học viên nhằm giúp học viên có một nghề để sau khi tái hòa nhập cộng đồng học viên có cơ hội tìm được việc làm, hoặc tự tạo việc làm bằng nghề đã học, giúp họ ổn định cuộc sống để tự nuôi sống bản thân, gia đình và từ bỏ ma túy. Đồng thời rèn luyện về phẩm chất, đạo đức, tác phong nghề nghiệp và có tính kỷ luật lao động cho học viên.

Một số hình ảnh: 

VVT