Thực hiện theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường Cao đẳng kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu nhiệm kỳ 2020-2025, Chi bộ Công tác học sinh tổ chức chuyến về nguồn tại Phú Quốc với chủ đề "Chia sẻ - Đồng thuận - Niềm tin - Trách nhiệm". Đây là dịp để các đồng chí đảng viên trong chi bộ ôn lại lịch sử phát triển của nhà trường, tạo sự gắn kết, chia sẻ trong nội bộ nhà trường, đồng thời giáo dục truyền thống lịch sử của nước nhà cho tuổi trẻ.

Một số hình ảnh: