Sáng ngày 01/3/2022, Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu tổ chức thông qua hơn 40 đề cương các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm, nhiệm vụ giải pháp năm học 2021-2022 cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo.

Năm học 2021-2022 Nhà trường đã ban hành Quyết định số 214/QĐ-CĐKTKT ngày 20/10/2021 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu về việc Quy định quản lý hoạt động khoa học và công nghệ tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu. Việc quản lý hoạt động khoa học và công nghệ tại trường được chặt chẽ ngay từ đầu năm học, đảm bảo được mục tiêu thiết thực của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Kế thừa kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm học 2020-2021, trong năm học mới này, Nhà trường tăng cường chỉ đạo hoạt động khoa học và công nghệ của trường nâng tầm về chất lượng và số lượng. Đồng thời, định hướng các nhiệm vụ khoa học - công nghệ đảm bảo phục vụ cho chiến lược phát triển nhà trường, hướng đến phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

NGƯT. TS Trần Công Chánh - Hiệu trưởng- Chủ tịch Hội đồng phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu đề dẫn tại buổi làm việc, NGƯT. TS Trần Công Chánh - Hiệu trưởng- Chủ tịch Hội đồng yêu cầu các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm phải đáp ứng 3 yều cầu: 1). Đúng tính chất của đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm, đảm bảo tính khoa học; 2). Đảm bảo khả thi khi triển khai thực hiện; 3). Phục vụ được chiến lược phát triển của Nhà trường, của tỉnh.

Trong hơn 1 tuần làm việc tới, Hội đồng sẽ thông qua hơn 40 đề cương các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm, nhiệm vụ - giải pháp đổi mới và các chương trình mục tiêu – đề án phục vụ cho chiến lược phát triển của nhà trường.