Công bố đường dây nóng và hộp thư điện tử để tiếp nhận thông tin tố cáo, phản ánh của người dân