Phát biểu hạ quyết tâm và cam kết trách nhiệm của ThS. Nguyễn Thị Quế Phụng - TK Nông nghiệp - Thủy sản.

Trong giai đoạn chuẩn bị tiến tới Đại hội Đảng các cấp cũng như giai đoạn Trường ta chuẩn bị chuyển giao cơ sở đào tạo mới. Là người cán bộ giáo viên trong Trường chúng tôi quán triệt sâu sắc tầm quan trọng của công tác tuyển sinh đối với sự sống còn của tập thể Nhà trường, nhằm giữ vững uy tín Nhà trường với lãnh đạo cấp trên và phát huy truyền thống hơn 35 năm hình thành và phát triển trường

Thay mặt cho CBGV tham gia công tác tuyển sinh, chúng tôi xin cam kết sẽ toàn tâm toàn ý, tận tâm tận lực, không ngại gian khó quyết tâm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu mà lãnh đạo cấp trên đã giao phó.

Với phương châm: “Mỗi người mỗi việc có ích, lấy tự nguyện công việc thể hiện thái độ, lấy chất lượng công việc minh chứng tấm lòng, lấy kết quả công việc khẳng định trách nhiệm với Nhà trường.”

Một số hình ảnh Lễ ra quân: 

Trong hình ảnh có thể có: 9 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng
Trong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang đứng, cây và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, đám cưới và ngoài trời