Thực hiện các văn bản triển khai của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu về triển khai thực hiện các Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19. Ban giám hiệu nhà trường đề nghị các đơn vị, cá nhân tuyên truyền và thực hiện nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19. Đối với khối đào tạo và nhà giáo tập trung thực hiện một số công tác chuyên môn sau:

- Hoàn chỉnh các chương trình môn học/mô đun, đề cương bài giảng, giáo án, ngân hàng đề thi của các chương trình đào tạo đã được Hội đồng thẩm định ngày 19-20/3/2020. Các khoa tiếp tục xây dựng chương trình đào tạo các ngành còn lại để thông qua Hội đồng cấp trường (Phòng Đào tạo tập hợp và bố trí thời gian).

- Đăng ký và xây dựng đề cương đề tài nghiên cứu khoa học hoặc sáng kiến, cải tiến kỹ thuật vào giảng dạy trong năm học 2019-2020.

          - Viết bài cho Bản tin Khoa học số 20 theo Thông báo số 08/TB-CĐKTKT, ngày 11/02/2020 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu. Các đơn vị tổng hợp bài viết gởi về Ban Biên tập qua mail (ktphammanhcuong@gmail.com) đến ngày 20/05/2020.

          - Tăng cường viết bài và quảng bá hình ảnh hoạt động của các đơn vị trên trang website theo Công văn số 02/CĐKTKT-PĐT, ngày 02/01/2020 của Hiệu trưởng nhà trường về cung cấp thông tin cho website của trường và Công văn số 45/CĐKTKT-TCHC, ngày 17/03/2020.

          - Đẩy mạnh tuyển sinh trực tuyến qua facebook và zalo theo Công văn số 47/CĐKTKT-PĐT, ngày 18/03/2020 của Hiệu trưởng nhà trường về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyển sinh, đào tạo.

          - Nghiên cứu các chương trình, ứng dụng phục vụ cho công tác giảng dậy theo Công văn số 587/TCGDNN-ĐTCQ, ngày 17/03/2020 của Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn ứng dụng CNTT trong tổ chức đào tạo trước bối cảnh dịch bệnh COVID-19.

File đính kèm: T03- Chi dao phong chong COVID-19 va thuc hien chuyen mon.pdf